Obecní knihovna Horní Ředice

- knihovnahorniredice.webk.cz

Odkazy

odkaz na staré web.stránky( www.knihovnahorniredice.wz.cz )
katalog.kkpce.cz/katalog/( katalog.kkpce.cz/katalog/ )
vyhledávač( seznam.cz )
stránky Horních Ředic( www.horniredice.cz )
pardubický kraj( www.pardubickykraj.cz )
Evropská unie česky( www.euroskop.cz )
Biblio-help-léčba knihou( www.bibliohelp.cz )
celé česko čte dětem( www.celeceskoctedetem.cz )
Klub dětských knihoven( futuranp.eu/kdk/ )
Čtení pomáhá( www.ctenipomaha.cz )
Čtenářská výzva 2018( www.ctenarskavyzva.cz )
lovci perel( www.lovciperel.cz )